Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

co-ouderschap - (het om beurten voor de kinderen zorgen door gescheiden ouders)

Dateringen of neologismen

M. De Coster (1999), Woordenboek van Neologismen: 25 jaar taalaanwinsten, Amsterdam

co-ouderschap, het om de beurt opvangen van de kinderen door gescheiden ouders; ook ‘het door ongehuwd samenwonenden gezamenlijk opvoeden van een kind’. De wettelijke regeling hieromtrent bestaat sinds 1985. Sinds 1990 is in Nederland ook wettelijk vastgelegd dat de ouder aan wie het gezag over het kind niet is toegekend, toch recht heeft op omgang met het kind. Sindsdien is de wettelijke druk om te komen tot co-ouderschap na de scheiding toegenomen.

Co-ouderschap houdt in dat de gescheiden vader en moeder beurtelings hun kinderen verzorgen. (NRC Handelsblad, 24/08/85)
In meer dan één opzicht was 1989 een merkwaardig jaar. Ook inzake co-ouderschap, zoals nu blijkt uit een artikel in het Rechtskundig Weekblad van 13 januari. In Leuven heeft de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg op 21 september 1989 een baanbrekend vonnis geveld door co-ouderschap toe te staan, ook al stemde een ouder daar niet (langer) mee in. Tot nog toe werd co-ouderschap slechts toegestaan als beide partijen daarmee instemden. (De Morgen, 30/01/90)
Sinds 1986 kunnen ongetrouwd samenwonende en gescheiden mensen gezamenlijke ouderlijke macht krijgen en bestaat juridisch het verschijnsel co-ouderschap. (Opzij, juni 1990)
De meeste ouders die voor het co-ouderschap kiezen, doen dat om de schade van de scheiding voor hun kinderen zoveel mogelijk te beperken. (HP/De Tijd, 11/04/97)
Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut