Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

convent - (klooster; vergadering)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

convent zn. ‘klooster; vergadering’
Mnl. die uan conuente uan andren hus es ‘wie van een ander klooster komt’ [1236; CG I, 27], vore mire vrowen der abdessen ende vore alt couent ‘voor mevrouw de abdis en de hele kloostergemeenschap’ [1266-67; CG I, 97], van den seluen husen ... daer men conuint in houdt ‘waar men vergadering houdt’ [1291; CG I, 1516], ter vorseiden abdesse & couvents bouf ‘ten behoeve van voornoemde abdis en convent’ [1295; CG I, 2237]; vnnl. convent ‘klooster’ [1504; WNT rente], shemels conuent ‘de hemelse woning’ [1539; WNT werk I], convent ‘vergadering, bijeenkomst’ [1540; WNT].
Ontleend aan (christelijk) Latijn co(n)ventus ‘samenkomst, verzameling’, later ook ‘groep monniken, algemene ruimte in een klooster’, een vorm van het werkwoord convenīre ‘samenkomen’, zie → conventie. De vorm couvent is uit Frans couvent [12e eeuw], met de varianten convent, covent, die wellicht ook invloed op het Nederlands gehad hebben.

EWN: convent zn. 'klooster; vergadering' (1236)
ANTEDATERING: onl. als toenaam in Walterus Couent 'Wouter Convent' [1122; ONW]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

convent [klooster] {co(n)vent [bijeenkomst, de vergaderden, kloostergemeenschap, klooster] 1236} < frans convent (tegenwoordig couvent) < latijn conventus [samenkomst, gezelschap], van convenire (verl. deelw. conventum) (vgl. convenabel).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

kevintsje verouderd, (zn.) hofje; Vreugmiddelnederlands conuent <1236> < Latien conventus.

F. Debrabandere (2007), Zeeuws etymologisch woordenboek: de herkomst van de Zeeuwse woorden, Amsterdam

konvent, kevent zn. o.: afgesloten slaapplaats in de schuur. Mnl. convent ‘bijeenkomst, samenwoning, klooster’ < Fr. convent > couvent < Lat. conventus ‘samenkomst’.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

convent (Latijn conventus)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

convent klooster 1236 [CG I1, 27] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut