Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

conveniëren - (schikken, gelegen komen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

conveniëren ww. ‘schikken, gelegen komen’
Vnnl. convenieren ‘bijeenkomen; overeenkomen; dagen (= samenkomen voor het gerecht)’ [1545; Stall.], conveniëren ‘overeenkomen; dagen’ [1615; Stall.], ook ‘passen, voegen’ [1654; Meijer]; nnl. Een saecke, die hem geensints en convenieerde ‘een zaak die hem geenszins aanstond, aangenaam was, schikte’ [1701; WNT traduceeren], Het ampt, waartoe hy zich voorbereidt, convenieert u geenzins ‘... ligt u helemaal niet, past niet bij u’ [1784; WNT verzetten], convenieren ‘gelegen komen’ [1831; WNT weinig].
Ontleend aan Frans convenir ‘schikken, bevallen, overeenstemmen’, eerder ‘samenkomen’ [1050; Rey] < Latijn convenīre ‘samenkomen, samenvallen, bijeen passen’, zie → conventie.
De oude betekenissen ‘bijeenkomen’ en ‘dagen’ komen na de 18e eeuw niet meer voor.

EWN: conveniëren ww. 'schikken, gelegen komen' (1545)
ANTEDATERING: convenieren 'dagen' [1520; iWNT citeeren]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

conveniëren [gelegen komen] {convenieeren 1650} < frans convenir [idem] < latijn convenire (vgl. convenabel) met de nl. uitgang -eren.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

conveniëren gelegen komen 1650 [MEY] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut