Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

contradictie - (tegenstrijdigheid)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

contradictie zn. ‘tegenstrijdigheid’
Vnnl. contradictie ‘tegenspraak, verzet’ [1512; MNHWS], ‘verweerschrift, weerlegging’ [1548; Stall.], ‘tegenstrijdigheid’ [1653; WNT Aanv.].
Al dan niet via Frans contradiction [ca. 1120; Rey] ontleend aan Latijn contrādictiō, afleiding van contrādīcere ‘bezwaar maken, tegenspreken’, gevormd uit contrā ‘tegen’ en dīcere ‘spreken’, verwant met -tijgen in → aantijgen, en waaruit ook bijv.dichten 2 ‘poëzie schrijven’.

EWN: contradictie zn. 'tegenstrijdigheid' (1512)
ANTEDATERING: mnl. in der contradixien ocht wedersegginge Chore 'in de tegenspraak of weerspannigheid van Chore' [1384-95; MNW-P, N.T. in de Zndl. vert. (dl. 2), Canonieke Brieven]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

contradictie [tegenspraak] {1512} < frans contradiction < latijn contradictionem, 4e nv. van contradictio [idem], van contradicere (verl. deelw. contradictum) [tegenspreken], van contra [tegen] + dicere [zeggen, spreken].

Thematische woordenboeken

E.J. Dijksterhuis (1939), Vreemde woorden in de wiskunde

Contradictie (< Lat. contradictio = tegenspraak; contra = tegen; dicere = zeggen). Tegenstrijdigheid.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

contradictie ‘tegenspraak’ -> Indonesisch kontradiksi, kontradisi ‘tegenspraak; tegenstrijdig’; Menadonees kontradiksi ‘(in) tegenspraak, tegenstrijdig’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

contradictie tegenspraak 1512 [HWS] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut