Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

contractant - (partij in een contract)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

contract zn. ‘schriftelijke overeenkomst’
Mnl. lieten condicionneren inden contracte [1391; Moors]; vnnl. alle de articlen begrepen in 't contract [1524; WNT ratificatie], de voorwaarden ende contracten van huwelick [1535; Stall.].
Ontleend aan Frans contract [1361] < Latijn contractus, verl.deelw. van contrahere ‘samentrekken, een verdrag sluiten’, zie → contraheren.
contractant zn. ‘partij in een contract’. Vnnl. de voornoomde contractanten an beeden zyden (mv.) [1572; WNT verband]. Ontleend aan Frans contractant [1472]. ♦ contracteren ww. ‘een contract sluiten’. Vnnl. contracteren ‘id.’ [1540; WNT portie]. Ontleend aan Frans contracter [1370]; daarnaast ook vnnl. contraheren ‘een contract sluiten’ [1570; Stall.], rechtstreeks ontleend aan Latijn contrahere.

EWN: ♦ contractant zn. 'partij in een contract' (1572)
ANTEDATERING: mnl. de namen ende toenamen van de contractanten [1538; CHN, brugge 1538 1]
EWN: ♦ contracteren ww. 'een contract sluiten' (1540)
ANTEDATERING: contracteren 'overeenkomen' [1527; MNHWS]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

contractant ‘partij die een contract aangaat’ -> Indonesisch kontraktan ‘partij in een contract’; Petjoh contractant ‘Javanen die middels een contract te werk werden gesteld buiten Java’.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut