Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

context - (samenhang)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

context zn. ‘samenhang’
Nnl. context “inhoud, zamenhang, redekoppeling” [1824; Weiland].
Ontleend aan Frans contexte [1539] < Latijn contextus, het gesubstantiveerde verl.deelw. van contexere ‘samenvlechten, samenbouwen’, gevormd uit → com- ‘samen’ en texere ‘weven’, zie → textiel, → textuur.

EWN: context zn. 'samenhang' (1824)
ANTEDATERING: vnnl. op ... den gheheelen context aller Hooft-stucken 'op de totale samenhang van alle hoofdstukken' [1603; Emmius, 29]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

context [samenhang] {1824} < frans contexte < latijn contextus [samenhang, verband], van contexere (verl. deelw. contextum) [samenvlechten, samenstellen], van com [samen] + texere [weven] (vgl. tekst).

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

context (Frans contexte of Latijn contextus)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

context ‘samenhang’ -> Indonesisch kontéks ‘samenhang’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

context samenhang 1824 [WEI] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut