Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

content - (tevreden)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

content bn. ‘tevreden’
Mnl. content ‘tevreden’ [1315-35; MNW-R]; vnnl. content ‘tevreden’ [1503; WNT wil I].
Ontleend aan Frans content [eind 13e eeuw] < Latijn contentus ‘tevreden met, zich beperkend tot’, het verl.deelw. van continēre ‘bijeenhouden, bedwingen’, zie → container.
contenteren ww. ‘tevredenstellen, betalen’. Mnl. so contentere jc wel ‘dan stel ik mij hiermee tevreden’ [1292; CG I], den heeschere te contenteerne van der sculd ‘de schuld aan de eiser te betalen’ [1409; Stall.]; vnnl. contenteerden (pret.) ‘stelden tevreden’ [1528; Stall.], contenteren ‘betalen’ [1582; WNT volstrekken]. Ontleend aan Frans contenter ‘voldoening geven, tevredenstellen’, eerder contempter [1314; Rey].

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

content [tevreden] {1451-1500; ouder als zn. tevredenheid 1364} < frans content < latijn contentus [zich beperkend tot, tevreden met], eig. verl. deelw. van continēre [bijeenhouden, insluiten, tegenhouden, in toom houden, bedwingen], van com [samen] + tenēre [houden].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

content (bn.) tevreden; Middelnederlands content <1315-1335> < Frans content.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

content ‘tevreden’ (Frans content)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

content tevreden 1396 [Moors 307, 68] <Frans

content inhoud, vulling 1994 [Sanders 2001] <Engels

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut