Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

contanten - (gereed geld)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

contant bn. ‘in gereed geld’
Vnnl. om contant verkoft [1530; WNT reputeeren], comptant ghetelt [1567; Stall.], die Heeren ... Betalen u contant [1589; WNT verstijven], contant gelt [1590; WNT voor II].
Wrsch. zowel via Frans contant, een andere spelling van comptant, letterlijk ‘tellend’, teg.deelw. van compter ‘tellen’ (deniers contens ‘contante penningen’ [1264]), als rechtstreeks uit zn. mv. Italiaans contanti ‘contant geld’, de gesubstantiveerde meervoudsvorm van het teg.deelw. contante ‘tellend, geldend, geldig’ [1310-12] van contare ‘tellen’. Zowel Frans compter als Italiaans contare zijn ontwikkeld uit Latijn computāre ‘(be)rekenen’, zie → computer.
Dit is een van de vele woorden op het gebied van het geldwezen die vele Europese talen vanaf de late Middeleeuwen aan het Italiaans hebben ontleend, bijv.conto.
contanten zn. mv. ‘gereed geld’. Vnnl. contanten [1604; WNT trachten]. Misschien ontstaan uit een formulering als in contanten gelde [1609; Stall.], maar al in 1640 is ook geattesteerd in contanten [1640; WNT verzekerdheid], zodat ontlening aan het Italiaanse contanti (mv.) ook niet onmogelijk lijkt.
Lit.: De Bruijn-van der Helm 1992

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut