Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

consonant - (medeklinker)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

consonant [medeklinker] {ca. 1530} < latijn consonans (2e nv. consonantis), teg. deelw. van consonare [samenklinken, meeklinken], van com [samen] + sonare [klinken] (vgl. zwaan). In het nl. vertaald met medeklinker.

Thematische woordenboeken

P.H. van Laer (1949), Vreemde woorden in de natuurkunde, Groningen/Batavia.

Consonant (Lat. consónans, gen. -ántis = medeklinkend; = part. praes. v. consonáre; → consoneren). Een met andere tonen harmonisch samenklinkende toon.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

consonant ‘medeklinker’ -> Indonesisch konsonan ‘medeklinker’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

consonant medeklinker 1530 [WNT verminkt] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut