Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

consolideren - (hecht en duurzaam maken)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

consolideren ww. ‘hecht en duurzaam maken’
Mnl. ‘tot stilstand komen (van een ziekte)’ [1351; MNHWS]; vnnl. ‘samenvoegen’ [1545; Stall.], ‘samenhechten, genezen’ [1577; Werve]; nnl. ook ‘staatsschulden vestigen’ [1805; Meijer], geconsolideerde schulden ‘gedekte schulden’ [1824; Weiland], ook ‘vast en duurzaam maken van leningen’ [1847; Kramers].
Al dan niet via Frans consolider ontleend aan Latijn cōnsolidāre ‘vastmaken’, gevormd uit → com- ‘samen’ en solidāre ‘stevig maken’ van solidus ‘stevig’, zie → solide.
Aanvankelijk vooral een medische term; de financiële betekenis komt wrsch. via het Frans (annuités consolidées ‘duurzame jaarrente’ [1768]) of rechtstreeks uit Engels consolidated annuities [1751].

EWN: consolideren ww. 'hecht en duurzaam maken'; de betekenis 'vastmaken' (1545)
ANTEDATERING: geconsolideert of vast ghemaect [1485; Engelsman, 85r]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

consolideren [duurzaam maken] {1351 in de betekenis ‘het tot stilstand komen (van ziekte)’} < frans consolider < latijn consolidare [vastmaken, verstevigen], van solidus [stevig, vast, degelijk] (vgl. soldaat).

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

consolideren ‘duurzaam maken’ -> Indonesisch konsolidir ‘duurzaam maken’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

consolideren duurzaam maken 1351 [HWS] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut