Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

consequent - (logisch voortvloeiend)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

consequent bn. ‘logisch voortvloeiend’
Vnnl. consequent ‘een quade gewoente te laten ghebruken’ (betekenis niet geheel duidelijk) [1503; Boutillier], ‘daaruit voortvloeiend’ [1648; WNT watersnood], ‘volgende’ [1663; Meijer]; nnl. consequent ‘in overeenstemming met (beginselen en dgl.)’ [1872; Dale].
Al dan niet via Frans conséquent [1308; Rey] ontleend aan Latijn cōnsequēns (genitief -entis), teg.deelw. van cōnsequī ‘meelopen, opvolgen’, gevormd uit → com- ‘samen’ en het werkwoord sequī ‘volgen’, zie → seconde.
consequentie zn. ‘gevolg’. Mnl. bij consequente ‘als gevolg’ [1462-85; MNW versmadelijc]; vnnl. consequencie of consequentie ‘gevolg’ [1521; MNHWS], by consequente ‘als gevolg’ [1524; MNHWS]. Ontleend aan Latijn cōnsequentia ‘opeenvolging, gevolg’.

EWN: consequent bn. 'logisch voortvloeiend'; de betekenis 'overeenstemmend met beginselen' (1872)
ANTEDATERING: consequent "gevolgelijk, besluitelijk, met zich zelven en zijne grondstellingen overeenstemmend" [1824; Weiland]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

consequent [logisch] {1648, vgl. by consequente [als gevolg] 1524} < frans conséquent < latijn consequens (2e nv. consequentis) [vanzelf iets volgend], teg. deelw. van consequi [onmiddellijk volgen, aansluiten], van com [samen] + sequi [volgen].

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

consequent (Frans conséquent)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

consequent ‘logisch’ -> Indonesisch konsekuén, konsekwén ‘logisch’; Menadonees konsekwèn ‘logisch’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

consequent logisch 1648 [WNT watersnood] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut