Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

confrontatie - (het tegenover elkaar plaatsen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

confronteren ww. ‘met iets onaangenaams in aanraking brengen’
Vnnl. ‘(zaken) vergelijken’ in de articulen te confronteren [1609; WNT Aanv.], ‘(verklaringen van) personen vergelijken, tegenover elkaar stellen’ in gedaegde ... tegens den anderen te confronteren [1670; WNT Aanv.]; nnl. ‘(personen) met iets of iemand in aanraking brengen’ in conclusies ... die ons met vele onbeantwoorde raadsels confronteeren [1939; WNT Aanv.].
Ontleend aan Frans confronter ‘tegenover elkaar geplaatst zijn’ [1344; TLF], een afleiding bij het zn. front ‘voorhoofd’, zie → front, of uit middeleeuws Latijn confrontare, gevormd uit → com- ‘samen, met’ en het zn. frōns (genitief frontis) ‘voorhoofd’, zie → frons.
De betekenis in de oudste attestatie ‘(volkomen gelijkwaardig) vergelijken van zaken of teksten’ is in het Frans nog aanwezig maar in het Nederlands volledig verouderd. Nu kan men alleen nog iemand confronteren met iets of met iemand anders, en dan meestal tegen diens wil. Deze betekenis is wrsch. overgenomen uit het Engels, waar dit gebruik van het werkwoord confront al veel langer bestaat.
confrontatie zn. ‘het confronteren’. Vnnl. confrontatie ‘het tegenover elkaar plaatsen’ [1503-19; Wielant]. Ontleend aan Frans confrontation [1346; TLF] of middeleeuws Latijn confrontatio.

EWN: confronteren ww. 'met iets onaangenaams in aanraking brengen' (1609)
ANTEDATERING: Van confronteerne [1543; Wielant cap.36, 73]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

confrontatie ‘aanvaring; blootstelling van iemand aan feiten, problemen’ -> Indonesisch konfrontasi ‘het confronteren; de Indonesische tegenstand tegen de vorming van Maleisië in 1963-1966’; Javaans komprontasi ‘het confronteren’.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut