Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

conform - (overeenkomstig met)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

conform vz. ‘overeenkomstig met’
Vnnl. conform ‘overeenkomstig met’ [1508; WNT slaper].
Via Frans conforme ‘overeenkomstig’ [1372; Rey] ontleend aan Latijn cōnfōrmis ‘gelijkvormig’, gevormd uit → com- ‘samen, met’ en fōrma ‘vorm’.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

conform [overeenkomstig] {1650} < frans conforme [idem] < laat-latijn conformis [in gedaante gelijk], van com- [samen] + forma [vorm, gedaante].

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

conform (Frans conforme)

E.J. Dijksterhuis (1939), Vreemde woorden in de wiskunde

Conform (< Lat. con; forma = vorm). Lett. Met denzelfden vorm. Math. hoektrouw. De naam conform drukt uit, dat figuren, die hoektrouw op elkaar afgebeeld zijn, in het oneindig kleine gelijkvormig zijn.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

conform ‘overeenkomstig met’ -> Indonesisch konform ‘overeenkomstig met’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

conform voorzetsel 1559 [Aanv WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut