Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

conflict - (verschil van mening, ruzie)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

conflict zn. ‘verschil van mening, ruzie’
Vnnl. waer tselve faict ende conflict ghebeurt es ‘waar deze gebeurtenis, dit conflict heeft plaatsgevonden’ [1545; Stall.], conflict ‘strijd, gevecht’ [1598; WNT rommelen].
Ontleend aan Latijn cōnflīctus ‘botsing, strijd’, gesubstantiveerd verl.deelw. van cōnflīgere ‘botsen, strijden’, gevormd uit → com- ‘samen, met’ en flīgere ‘iets tegen iets anders slaan’.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

conflict [onenigheid] {1658} < latijn conflictus [botsing, strijd, proces], van confligere (verl. deelw. conflictum) [tegen elkaar slaan, strijden].

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

conflict (Latijn conflictus)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

conflict ‘onenigheid’ -> Indonesisch konflik ‘onenigheid’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

conflict onenigheid 1658 [MEY] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut