Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

concreet - (aan vorm of voorwerp gebonden; werkelijk bestaand)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

concreet bn. ‘aan vorm of voorwerp gebonden; werkelijk bestaand’
Vnnl. concretum ‘samengegroeid’ [1663; Meijer]; nnl. concreet ‘niet abstract’ [1847; Kramers].
Ontleend aan Latijn concrētus ‘samengegroeid, verdicht’, later ‘werkelijk bestaand’, bij het werkwoord concrēscere ‘zich verdichten, samengroeien’, afgeleid van crēscere ‘groeien’, een inchoatief bij creāre ‘scheppen’, zie → creatie. In de Middeleeuwen in de filosofie ontstaan als tegenstelling tot abstract.

EWN: concreet bn. 'aan vorm of voorwerp gebonden; werkelijk bestaand'; de vorm concreet (1847)
ANTEDATERING: in 't "concreet" 'in samenhang' en concrete zaaken [1733; Berkeley, 524 en 546]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

concreet [als vorm voorstelbaar, duidelijk] {1895} < frans concret [gestold] < latijn concretus [verdicht, massief, versteend], eig. verl. deelw. van concrescere [hard worden, stollen; eig.: samengroeien, door verdichting ontstaan], van com- [samen] + crescere [groeien], vgl. engels concrete [beton].

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

concreet ‘als vorm voorstelbaar, duidelijk’ -> Indonesisch kongkrét, kongkrit, konkrit ‘als vorm voorstelbaar, duidelijk’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

concreet als vorm voorstelbaar, duidelijk 1847 [Aanv WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut