Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

comité - (taakgroep)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

comité zn. ‘taakgroep’
Vnnl. een secrete Committee wierd aengestelt ‘een geheime commissie werd ingesteld’ [1689; WNT secreet III]; nnl. comite “Byzondere vergadering van eenige leden uit beide de huizen van 't Parlement van Engeland” [1729; Halma], committé ‘taakgroep’ [1787; WNT qualificatie].
Ontleend aan Frans comité [1710; Rey], ouder committé [1652; Rey] < Engels committee ‘(bijeenkomst van) taakgroep van parlementsleden’ [1621; BDE], eerder al ‘persoon met speciale taak’ [1495; BDE]. Het Engelse woord is ofwel afgeleid van commit ‘toevertrouwen, overdragen’ < Latijn committere ‘bijeenbrengen, toevertrouwen’, zie → commissie, ofwel ontleend aan het oude verl.deelw. committé van Oudfrans *commettre ‘(een taak) toevertrouwen’ < Latijn committere.
Het woord kende een grote bloei in de 18e eeuw en tijdens de Franse Revolutie; vanaf 1795 wordt het ook in het Nederlands een zeer veel gebruikte term.

EWN: comité zn. 'taakgroep' (1689)
ANTEDATERING: de Committe en het Parlement (in Engeland) [1645; Europische courant (KB) 30/11]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

comité [groep personen met uitvoerende taak] {1729} < frans comité < engels committee < oudfrans committé, nevenvorm van commis, verl. deelw. van commettre [opdragen], dus ‘iemand of een groep waaraan iets is opgedragen’ (vgl. committeren, commies).

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

comité (Frans comité)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

comité ‘groep personen met uitvoerende taak’ -> Indonesisch komité ‘groep personen met uitvoerende taak’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

comité groep personen met uitvoerende taak 1729 [Claes Tw. 11] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal