Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

columnist - (schrijver van columns)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

column zn. ‘kort stukje in krant of tijdschrift’
Nnl. kollumpje (verkleinwoord) ‘klein stukje in de krant’ [1969; Reinsma 1975], column ‘kort stukje’ [1972; Reinsma 1975].
Ontleend aan Engels column ‘krantenrubriek, geschrift bedoeld voor een kolom in krant of tijdschrift’ [1785; BDE], eerder al ‘verticale indeling van een pagina, kolom’ [ca. 1440; BDE], oorspr. ‘kolom, zuil’ [voor 1449; BDE] < Frans columne ‘zuil, paal’ [1120; Rey] en/of Latijn columna ‘zuil’, zie → kolom.
Het Engelse woord verdrong allengs Nederlands cursiefje, zie → cursief. Volgens Koenen 1986 werden “cursiefjes niet meer cursief gedrukt maar rechtop en in een kadertje, waardoor ze column zijn gaan heten”.
columnist zn. ‘schrijver van een vaste rubriek’. Nnl. columnist [1953; Huizinga]. Ontleend aan Engels columnist ‘id.’ [20e eeuw], afleiding van column.

EWN: column zn. 'kort stukje in krant of tijdschrift' (1969)
ANTEDATERING: zooals vele beroemdheden uit filmland hun "column" schrijven [1937; Nieuwe Tilburgsche courant (KB) 27/11]
EWN: ♦ columnist zn. 'schrijver van een vaste rubriek' (1953)
ANTEDATERING: een "columnist", een schrijver van korte literaire opstellen van een echte literaire hoedanigheid [1925; AHB 31/10]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

columnist (Engels columnist)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

columnist ‘iemand die columns schrijft’ -> Indonesisch kolomnis, kolumnis ‘iemand die columns schrijft’.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut