Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

claim - (aanspraak, vordering)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

claim zn. ‘aanspraak, vordering’
Nnl. claim ‘aanspraak’ [1886; Kramers], claim ‘aanspraak, vordering, eis’ [1914; WNT Aanv.], ‘verkregen recht op land om te ontginnen etc.’ [1914; WNT Aanv.], ‘verkregen recht op aandelen etc.’ [1923; WNT Aanv.].
Ontleend aan Engels claim ‘aanspraak, vordering etc.’ [voor 1325; OED] < Oudfrans claime ‘roep, appèl’ [12e eeuw], afleiding van het werkwoord clamer [1080; Rey] < Laatlatijn clamare ‘een appel doen’, eerder al Latijn clāmāre ‘(uit)roepen’, wrsch. verwant met → loeien.
claimen ww. ‘aanspraak maken op’. Nnl. claimen ‘id.’ [1961; WNT representatief], ‘(schade) verhalen’ [1968; WNT Aanv.]. Afleiding van claim.

EWN: claim zn. 'aanspraak, vordering' (1886)
ANTEDATERING: claim '(verkregen recht op) land om te ontginnen etc.' in: dat men in een "claim" dagelijks ... zeventig oncen goud gevonden heeft [1855; Provinciale Drentsche en Asser courant (KB) 3/2]
Later: directe claims 'eisen i.v.m. directe schade' [1872; Leidsch dagblad (Ld) 18/4] (EWN: 1886)
EWN: ♦ claimen ww. 'aanspraak maken op' (1961)
ANTEDATERING: om op eigen rekening een stuk land te claimen [1856; Sheboygan nieuwsbode (KB) 22/7]
Later: De fabriek claimt als voordeel, dat de afstand ... dezelfde blijft [1888; De Kampioen, 118]; Een andere verzekerde ... claimde ... een jas [1914; NvdD voor Ned.Indië 15/5] (EWN: 1968)
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

claim [vordering] {1886} < engels claim (ww. en zn.) < frans clamer [schreeuwen] < latijn clamare [schreeuwen, luid roepen], verwant met clarus [beroemd] (vgl. klaar, Parakleet).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

kleim: stukkie grond op delwerye vir bewerking, deur loting of andersins toegewys; Eng. claim, Ofr. claime, uit Lat. clamare, “uitroep”.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

claim (Engels claim)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

claim ‘vordering’ -> Indonesisch klaim, klém ‘vordering’ (uit Nederlands of Engels).

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

claim vordering 1886 [KKU] <Engels

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut