Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

charon - (de schipper die in de Griekse mythologie de zielen over de Styx zette)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

Charon [de schipper die in de Griekse mythologie de zielen over de Styx zette] {voor 1550} < latijn Charon < grieks Charōn, is van onzekere herkomst, maar verwantschap met chairein [zich verheugen] is denkbaar. De betekenis zou dan kunnen zijn ‘de beminnelijke’. In dat geval is de naam een eufemisme.

Thematische woordenboeken

T. Pluim (1922), Wetenswaardig allerlei: bijdragen tot algemeene kennis voor studeerenden bijeenverzameld door T. Pluim, Groningen

Charon was volgens de Grieksche godenleer de veerman, die de afgestorvenen over den Acheron, den stroom der onderwereld, moest zetten. (Zie Hades.) Als veergeld kreeg hij een obolos (± 6 ct), waarom men den overledene zulk een geldstuk in den mond gaf. Wie geen obolos bij zich had, moest aan den oever zoolang wachten, tot Charon hem uit medelijden overzette. (Ook zij, die op de bovenwereld geen graf hadden gekregen, waren veroordeeld aan den oever van den Acheron als schimmen rond te dolen.)

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut