Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

chapiter - (hoofdstuk, onderwerp van gesprek)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

chapiter zn. ‘hoofdstuk, onderwerp van gesprek’
Nnl. over dit chapiter ‘over dit punt, in deze kwestie’ [1750; WNT Aanv.], chapitre ‘gespreksonderwerp’ [1841; WNT Aanv.].
Ontleend aan Frans chapitre ‘gespreksonderwerp’ [1671; Rey], eerder al ‘hoofdstuk, lectio’ [1190; Rey], ouder chapitle ‘hoofdstuk’ [ca. 1119; Rey] < Latijn capitulum ‘hoofdstuk, hoofdje’, verkleinwoord van caput ‘hoofd’, verwant met → hoofd. Zie ook → kapittel.

EWN: chapiter zn. 'hoofdstuk, onderwerp van gesprek' (1750*)
ANTEDATERING: op het chapiter van liefde komende 'bij het onderwerp liefde komend' [1705; Vanden Burge 1, 319]
{* De datering van de eerst attestatie in het WNT moet zijn: ca. 1750.}
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

chapiter [onderwerp van gesprek, punt] {1872} < frans chapitre < chapitle < latijn capitulum [hoofdje, kopje], verkleiningsvorm van caput (2e nv. capitis) [hoofd] (vgl. kapittel).

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

chapiter onderwerp van gesprek, punt 1841 [Aanv WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut