Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

butler - (huisknecht)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

butler zn. ‘huisknecht’
Nnl. butler ‘keldermeester, bottelier’ [1912; Kramers], ‘hoofd van de huisbedienden’ [1934; WNT quasi].
Ontleend aan Engels butler ‘hoofd der bedienden’ < Middelengels buteler ‘opperschenker’ [1250; OED] < Oudfrans bouteillier ‘flesdrager, opperschenker’, een afleiding van Frans bouteille ‘fles’. Hetzelfde woord is eerder ook rechtstreeks aan het Frans ontleend als bottelier, zie → bottelen.

EWN: butler zn. 'huisknecht' (1912)
ANTEDATERING: de "butler" en andere bedienden [1843; Leeskabinet 4, 115]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

butler [huisknecht] {1901-1925} < engels butler < middeleeuws latijn but(t)icularius [opperschenker] (vgl. bottelier).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

butler s.nw.
Hoofbediende van 'n huishouding.
Uit Eng. butler (ongeveer 1250).
D. Butler (20ste eeu), Ndl. butler (1901 - 1925).

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

butler (Engels butler)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

butler huisknecht 1912 [KKU] <Engels

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut