Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

bulletin - (bericht)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

bulletin zn. ‘bericht’
Nnl. bulletins ‘berichten, rapporten’ [1816; WNT verbloemen I], bulletin “dagberigt” [1824; Weiland], ‘dagbericht; legerbericht; ziektebericht’ [1872; Dale]. Eerder ontleend als mnl. bulletyn ‘bericht’ [1451; Toll.].
Ontleend aan Frans bulletin ‘officieel bericht, bewijsstuk’ [1532; Rey], een afleiding van Oudfrans bullette ‘certificaat’ [1371; Rey], eerder al ‘stempel, zegel’ [1299; Rey], verkleinwoord van bulle ‘stempel, zegel’, zie → bul 2. De vorming met de uitgang -in gebeurde wellicht naar het model van Italiaans bolletino, bulletino ‘briefje, biljet; bewijsstuk, certificaat’.

EWN: bulletin zn. 'bericht' (1816)
ANTEDATERING: Bulletin ofte Stembriefje [1721; E.Mercurius 1, 163]
Later: geschreven Blaatjens of Bulletins (met berichten) [1751; E.Mercurius 2, 276] (EWN: 1816)
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

bulletin [kort bericht] {1816} < frans bulletin < italiaans bullettino, bollettino, verkleiningsvorm van bolla [bul] < latijn bulla (vgl. bul3).

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

bulletin znw. o. < fra. bulletin < ital. bullettino ‘blad, kort bericht’, verkleinwoord van lat. bulla (zie: bul 2).

C.B. van Haeringen (1936), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Supplement, Den Haag

† bulletin, znw. o. Zie bul I Suppl.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

bulletin s.nw.
1. Beknopte bekendmaking of kort berig oor 'n buitengewoon belangrike saak, bv. aangaande krygsoperasies, die siekte van 'n bekende persoon, ens., wat afgekondig, êrens opgeplak of op blaadjies uitgedeel word. 2. Nuusberig van 'n vereniging wat af en toe verskyn.
In bet. 1 uit Ndl. bulletin (1866) of mntl. uit Eng. bulletin (1791). Bet. 2 het in Afr. self ontwikkel.
Ndl. bulletin uit Fr. bulletin uit It. bulletino, bolletino, die verkleinw. van bolla 'bul, oorkonde', met lg. uit Latyn bulla 'oorkonde'. Eng. bulletin gedeeltelik uit It. bulletino, bolletino, die verkleinw. van bulleta, o.a. 'klein, ronde balletjie, koeël, kennisgewing van afdanking', en gedeeltelik uit Fr. bulletin.
D. Bulletin (19de eeu).

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

bulletin (Frans bulletin)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

bulletin ‘kort bericht’ -> Indonesisch buletin ‘kort bericht’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

bulletin kort bericht 1816 [WNT verbloemen I] <Frans

M. De Coster (1999), Woordenboek van Neologismen: 25 jaar taalaanwinsten, Amsterdam

bulletin (← Eng.), televisie-nieuwsbericht.

Het veranderde, hogere ritme van het ‘Journaal’, de lichtvoetige items, de langere reportage aan het slot van het bulletin: het zijn precies de ingrediënten die de RTL-redactie sinds het ontstaan van het ‘Nieuws’ introduceerde. (Elsevier, 31/01/98)
Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut