Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

buis - (dronken)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

buis5* [dronken] {1513} van buizen1 [onmatig drinken].

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

buis 5 bnw. ‘beschonken’, sedert Kiliaen bekend. Vgl. mnl. būsen, nnl. buizen ‘onmatig drinken’, laatmhd. būsen ‘zwellen, zwelgen’, mnd. būsen, ne. bouse ‘feestvieren’, noorw. busa i seg ‘gulzig eten’. Het behoort tot de idg. wortel *bhūs ‘zwellen’; zie: boos en buis 4.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

buis IV (beschonken). Een dial. holl., maar in de algemeene taal vrij bekend bnw. Zie boos.

C.B. van Haeringen (1936), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Supplement, Den Haag

buis IV (beschonken). Het woord komt sedert Kil. voor.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

buis 4 bv. (dronken), Eng. bousy, stam van buizen, Mnl. busen, van Ofra. buse: z. buis 2. Uit Ndl. komen Hgd. bausen, Eng. bouse.

Thematische woordenboeken

C.H.Ph. Meijer (1919), Woorden en uitdrukkingen verklaard door Dr. C. H. Ph. Meijer, Amsterdam

Buis, dronken, van denzelfden stam als buizen, mnl. busen, onmatig drinken, dat misschien samenhangt met buischen, slaan, stooten, met geweld neerstorten, ploffen, tieren, razen (zie N. Wdb. op Buis, buischen en buizen). Hooft, Ged. 2, 296: “Hy heeft een quade dronkenschap, indien hy buys was”; Huygens 2, 316: “Frans drinckt sich wel eens buys.” Naast buizen ook wel boezen, d.o.a. in roeze-boezen (ook ruizebuizen) voorkomt.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut