Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

bredie - (zeker gerecht)

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

bredie s.nw.
Gereg van vleis wat gewoonlik met uie gesmoor en met groente gestowe word.
Mntl. uit Port. bredo 'enigeen van verskeie plante van die geslag Amaranthus, soms as groente gekook'. Hierdie groente was aanvanklik wsk. die groente wat in 'n bredie gebruik is. 'n Vroeëre bet. van bredie, waar dit gebruik is om te verwys na 'n gereg wat slegs uit groente bestaan, is reeds in 1831 opgeteken (Silva 1996). Ook by Pannevis (1880) het bredie die bet. 'groen moes van verskillende plante berei'. Eerste optekening in Afr. in die huidige bet. by Mansvelt (1884) in die vorm bredi.
Vanuit Afr. in S.A.Eng. (1891).

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

bredie: “vleisgereg met groente en uie of rissies gesmoor”, die groente was aanv. blb. spp. Rumex, fam. Polygonaceae; vlgs. Lic (R III 163 of T II 62) uit Port., misk. via Malg. (Bosh VT 362-3), Schu (LgrP 1885, p. 468) gee die volgende op: Fr. brède, Port. bredo, Sp. bledo.

Hosted by Meertens Instituut