Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

boycotten - (uitsluiten)

Etymologische (standaard)werken

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

boycotten ww. < ne. boycott, een woord dat in 1880 gevormd werd van de naam Charles Boycott, grondeigenaar in Lough-Mask (graafschap Mayo), over wie de Ierse Landliga de ban uitsprak, zodat niemand voor hem werkte of met hem verkeerde.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

boycotten ww. Uit eng. to boycott, in 1880 gevormd van den naam van James Boycott, in dat jaar door de Irish league “geboycot”. Ook elders ontleend.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

1boikot ww.
1. 'n Persoon uit die handels- of sosiale verkeer uitsluit. 2. Iemand of iets uitsluit. 3. Op georganiseerde wyse weier om die een of ander artikel te koop.
In bet. 1 en 2 uit Eng. boycott (1880 in albei bet.) of in bet. 1 - 3 uit Ndl. boycotten.
Die aksie om iemand sosiaal of ekonomies uit te sluit is in 1880 deur Europese koerante so genoem n.a.v. Kaptein Charles Cunningham Boycott (1832 - 1897), 'n Ierse rentmeester wat deur die Ierse Grondliga onder ban geplaas is sodat niemand vir hom wou werk of met hom wou omgaan nie.
Fr. boycotter.
Vgl. D. boykottieren.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

boycotten (Engels to boycott)

T. Pluim (1922), Wetenswaardig allerlei: bijdragen tot algemeene kennis voor studeerenden bijeenverzameld door T. Pluim, Groningen

Boycotten. In 1879 ontstond in Ierland, dat bijna geheel aan Engelsche grondbezitters behoort, een verbond onder de pachters, de Landliga geheeten. Zij verlangden, dat de grond aan het Iersche volk zou worden teruggegeven. Zeker kapitein James Boycott, rentmeester van een pachthoeve, weigerde standvastig tot de Liga toe te treden en aan haar besluiten omtrent het betalen der pachtpenningen gevolg te geven. Tot straf werd hij door een besluit der Liga stelselmatig van alle verkeer met de omgeving uitgesloten: niemand mocht meer met hem omgaan, met hem handel drijven of hem bij den oogst helpen. Boycott echter bracht onder bescherming van een soldatenmacht met vreemde arbeiders zijn oogst binnen, maar hield het toen toch voor geraden, de hoeve te verlaten. Deze maatschappelijke ban werd van toen af door de Liga ook op andere personen, die haar tegenwerkten, toegepast en naar genoemden kapitein boycott genoemd. Ook in andere talen ging dit woord over. Wordt bijv. een courant door een zekere partij geboycott, dan mogen de leden het blad niet meer lezen, of op eenige wijze steunen bijv. door verzending, colporteeren, adverteeren, enz.

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

339. Iemand boycotten,

d.w.z. iemand uitsluiten, in den ban doen, niet meer willen werken voor, leveren aan of koopen bij, iemand doodverklaren. Het wkw. is afgeleid van den naam van kapitein James Boycott, rentmeester op een landgoed in Ierland, die in 1880 door de Iersche ‘land-league’ in den ban gedaan werd; vandaar ook de boycot uitschrijven of uitspreken over, hem doodverklaren; eng. to boycott naast het znw. boycott; hd. boykottieren naast het znw. boykott (uitsluiting). Voor de vorming van dit ww. vgl. (iemand) jonassen, turken, judassen (Dievenp. 133), negeren. fr. boycotter.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut