Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

boutenbikker - (souteneur]

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

bikken 2 ww. ‘eten’
Mnl. becken, bicken ‘met zijn snavel (bek) in iets pikken’ [14e-15e eeuw; MNW]; vnnl. bicken, becken ‘met de snavel pikken, opeten’ [1599; Kil.]; nnl. bikken ‘eten, schransen’ [1811; Blussé], (Bargoens) Hij bikt van zijn niese ‘hij leeft op kosten van zijn meid’ [1906; Boeventaal].
Mnl. becken is een variant van bicken, net als pecken een variant is van picken. Bij het ontstaan van becken hoeft dus niet per se invloed van mnl. bec ‘bek’ te worden aangenomen. Oorspr. is dit hetzelfde woord als → bikken 1.
boutenbikker zn. ‘souteneur’. Nnl. boutebikker [1972; Endt], ook bikker ‘id.’ [1970; Dale]. Het tweede lid is afgeleid van het werkwoord bikken in de Bargoense betekenis. Het eerste lid is een overdrachtelijk gebruik van → bout ‘schenkel (van een dier)’, zoals bout(je) ‘schatje, liefste’ [1681; Winschooten] en schattebout. Een boutenbikker is dus iemand die in zijn levensonderhoud voorziet door het exploiteren van prostituees. Voor een soortgelijke betekenisontwikkeling zie → pooier.

EWN: bikken 2 ww. 'eten' (14e-15e eeuw)
ANTEDATERING: bicte op enen boom '(de vogel) pikte tegen een boom' [1317-25; iMNW]
EWN: ♦ boutenbikker zn. 'souteneur' (1972)
ANTEDATERING: eerst behojje-bikker 'souteneur' [1906; Boeventaal]
Later: je bikker bedoel je 'je pooier bedoel je' [1931; Dekker, 100] (EWN: 1970)
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

boutenbikker* [barg.: souteneur] {na 1950} van bout [stuk] + bikken, dus ‘die eet van zijn prostituee’.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal