Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

boudoir - (sierlijk damesvertrekje)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

boudoir zn. ‘sierlijk damesvertrekje’
Nnl. boudoir [1856; WNT amandelwater].
Ontleend aan Frans boudoir [1740], letterlijk ‘plaats om zich pruilend in terug te trekken’, afgeleid van het werkwoord bouder ‘pruilen’ [14e eeuw]; volgens Rey wrsch. van een klanknabootsende wortel bod- die ‘opgeblazen, bol’ aanduidt en in dit geval de pruilende onderlip beschrijft; een andere mogelijkheid is volgens Guiraud 1982 dat het woord van Gallo-Romaanse oorsprong is en behoort bij vormen als *bobitare of *bullitare, afleidingen van Latijn bulla ‘bel, blaas’.

EWN: boudoir zn. 'sierlijk damesvertrekje' (1856)
ANTEDATERING: Het eenzaam vertrekje ("boudoir") der ziel [1791; Campe 2, 334]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

boudoir [damesvertrek] {1832 in de betekenis ‘pruilhoek, kamertje waar men ongestoord kan nadenken/zich vermaken’} < frans boudoir, van bouder [pruilen], klankschilderend gevormd.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

boudoir znw. o. < fra. boudoir, dat in de 18de eeuw van bouder ‘pruilen’ gevormd is.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

boudoir (Frans boudoir)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

boudoir damesvertrek 1832 [WEI] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal