Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

bosje - (klein bos)

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

bossie s.nw.
Klein bos.
Uit Ndl. bosje. Eerste optekening in vroeë Afr. op 1 September 1798 in die samestelling bossiesveld (Scholtz 1972: 116), waarna in Afr. by Pannevis (1880).
Vanuit vroeë Afr. in S.A.Eng. in die afleiding bosjes (1822).

J. du P. Scholtz (1961), Afrikaanse woorde en uitdrukkinge - eiegoed of erfgoed?, uitgegee deur Edith H. Raidt, in: Tydskrif vir Geesteswetenskappe, pp. 235-290

Bossie snw. Segsw.: Iets om agter elke bossie uit te skop, iets wat baie volop is. Malherbe 144 wil die spreekwyse as aan die jagtersbedryf ontleen beskou. Dit lyk my nie nodig nie. Vgl. Joos 443: “Spr.: Hoe heeft hij dat geld bijeengekregen? Hy schupt het toch uit den molshoop niet.” Vir die segsw. Agter die bossies getroud vgl. Stoett 1904.

Hosted by Meertens Instituut