Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

bolide - (meteoor; raceauto)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

bolide zn. ‘meteoor; raceauto’
Nnl. bolide “luchtsteen, vuurdraak. Zie: Aëroliet” [1895; Broeckaert], ‘vuurbol’ [1899; Woordenschat], ‘meteoor’ [1914; WNT Aanv.], bolides ‘raceauto's’ [1973; WNT Aanv.].
Ontleend aan Frans bolide ‘meteoor’ [1570; Rey], metaforisch ‘snelle auto’ [1907; Rey], ontleend aan Latijn bolis (genitief bolidis) ‘vurige meteoor’ < Grieks bolís ‘pijl’ bij het werkwoord bállein ‘gooien’, zie → bal 2 ‘dansfeest’.

EWN: bolide zn. 'meteoor; raceauto' (1895)
ANTEDATERING: Deze lichtballen noemt men "Bolides" [1783; Jaerboeken 3, 1437]
Later: Fangio reed in zijn tweede bolide de race van zijn leven [1953; Leidsch dagblad (Ld) 22/6] (EWN: 1973)
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

bolide [meteoor, raceauto] {1895 in de betekenis ‘luchtsteen’; de betekenis ‘raceauto’ na 1950} < frans bolide < grieks bolis (2e nv. bolidos) [projectiel], van ballein [werpen].

Thematische woordenboeken

P.H. van Laer (1964), Vreemde woorden in de sterrenkunde, 2e druk, Groningen

Bolide (< Gr. βολίς, -ίδος (bolis, -idos) = werptuig, projectiel). Een bepaald soort meteoren, die als vuurballen bekend zijn.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

bolide luchtsteen 1895 [Broeckaert] <Frans

bolide raceauto 1970 [Recht voor raap] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut