Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

boeken - (te boek stellen; reserveren)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

boeken ww. ‘te boek stellen; reserveren’
Nnl. boeken ‘te boek stellen’ [1704; HvH], ‘in een koopmansboek opschrijven’ [1717; WNT], ‘reserveren’ [1976; Dale].
Afleiding van het zn.boek.
De jonge betekenis ‘reserveren, zich inschrijven’, meestal in de context van reizen, overnachtingen etc., is ontleend aan het Engels, dat deze betekenis van het werkwoord book al vanaf de 19e eeuw [OED] kent.

EWN: boeken ww. 'te boek stellen; reserveren' (1704)
ANTEDATERING: Vnnl. wie een coggescip boeckt 'wie een koggeschip inschrijft' [1520-40; iMNW opsliken]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

boeken ‘reis bespreken’ (Engels to book)

S. Theissen (1978), Germanismen in het Nederlands, Hasselt

boeken (succes -)

Deze uitdrukking werd ooit als een germanisme (D. ‘Erfolg buchen’) afgekeurd voor ‘succes hebben’. Ook Koenen beschouwde het nog aan het begin van de jaren ’70 als ‘niet aanbevelenswaardig’. Nu echter maakt hij er evenmin bezwaar tegen als al de andere woordenboeken.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

boeken ‘bespreken en reserveren van een reis’ -> Papiaments buk ‘bespreken en reserveren van een reis’.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut