Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Blijdenstein - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Blijdenstein (De Wolden, D)
1152 kopie 15e eeuw Blidenstat1, 1277 kopie Blidensteden2, 1331 Blidensteden3, 1385-1386 Blidensteden4, 1494 to Blydensteen5, 1634 Bliensten6; Onl. blide 'blij, vrolijk' en stat, stad 'plaats'7. De huidige vorm op stein is te verklaren door de ontwikkeling van stadi > steden > steen, dat werd gereïnterpreteerd als steen 'bouwsteen' en vervolgens vervangen door het voornamer klinkende stein 'stenen gebouw, burcht'.
Lit. 1Künzel e.a. 1989 92, 2Cartago dik033, 3OBGD 328, 4Tenhaeff 1946 26, 5NGN 5 (1901) 26, 6krt Hondius, 7Gysseling 1960 152, Künzel e.a. 1989 92.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal