Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

blauwen - (lichtblauw maken van staal)

Etymologische (standaard)werken

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

blauwen o.w., denom. van blauw; vergel. Fr. passer au bleu = doen verdwijnen, Eng. to blue = zich ontmaken van, verpanden: de eig. opvatting is wellicht in het blauwe luchtruim doen verdwijnen; zoo Hgd. synon. schwärzen wel hetz. begrip als verdonkeremanen.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2005), Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de Oost- en Zeeuws-Vlaamse woorden, Amsterdam

blauwen 1 (A, E, G, W, ZO, ZV), ww.: smokkelen; (geld) achterhouden; verzuimen (E, G, W, ZO); (melk) aanlengen (A, ZV, Baardegem, Hillegem). De bet. 'achterhouden' staat dicht bij Wvl. en Zvl. 'aanlengen', wat blijkt uit: 1688 dat hij aen de selve twee brauwten ten minste moet gheblauwt hebben tot twintich tonnen, Gent (LC). Mnl. blau betekende o.m. 'vals', b.v. blauwe devocie 'valse vroomheid', blauwe sac 'zak waarin onrechtmatig verkregen goed bewaard werd'. In het Ndl. betekent blauw ook nog 'bedrieglijk, onecht', b.v. blauwe bloempjes, blauwe boodschappen 'uitvluchten'. - Bibl.: F. Debrabandere, Blauw blauw laten. Nederlands van Nu 43 (1995), 63-64.

F. Debrabandere (2002), West-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de West-Vlaamse woorden, Amsterdam

blauwen, ww.: smokkelen; verzuimen, (melk) aanlengen. Mnl. blau betekende o.m. ‘vals’, b.v. blauwe devocie ‘valse vroomheid’, blauwe sac ‘zak waarin onrechtmatig verkregen goed bewaard werd’. In het Ndl. betekent blauw ook nog ‘bedrieglijk, onecht’, b.v. blauwe bloempjes, blauwe boodschappen ‘uitvluchten’.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut