Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

blasé - (afgestompt, ongevoelig voor genot)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

blasé bn. ‘afgestompt, ongevoelig voor genot’
Nnl. blasé ‘id.’ [1838; WNT Aanv.].
Ontleend aan Frans blasé [1837; Rey], verl.deelw. van blaser ‘afstompen, ongevoelig maken’ [1762; Rey], oorspr. ‘gevoelens of sensaties opwekken door (drank)misbruik’ [1608; Dauzat]. Dit Franse werkwoord gaat terug op het Nederlandse → blazen. Daarbij valt te denken aan een specifieke Vroegnieuwnederlandse betekenis blazen ‘drinken’, zoals in Om lustigh te blasen / Wt roemers en glasen ‘om vrolijk te drinken uit roemers en glazen’ [1621; WNT]; of aan een Middelnederlandse betekenis ‘pochen’ [ca. 1400; MNW]. In beide gevallen zal de ontlening via de Picardische en/of Waalse dialecten zijn verlopen.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

blasé [verveeld] {1847} < frans blasé, eig. verl. deelw. van blaser [afstompen, ouder afstompen door sterke indrukken, verzwakken, ook opzwellen door bv. sterkedrank] (se blaser [genoeg krijgen van]) < nederlands blazen, middelnederlands blasen [blazen, iets opblazen (mooier maken dan het is), opzwellen].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

blasé b.nw.
Oorversadig, afgestomp deur te veel genot.
Uit Ndl. blasé (1847) of Eng. blasé (1819) of mntl. direk uit Fr. blasé.
Vgl. D. blasiert (18de eeu).

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

blasé (Frans blasé)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

blasé verveeld 1838 [Aanv WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut