Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

blanco - (oningevuld)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

blanco bn. ‘oningevuld’
Nnl. in blanco [1676; De Bruijn-van der Helm 1992].
Ontleend aan Italiaans in bianco ‘oningevuld’ (letterlijk ‘wit’, zie → blank), gebruikt in de handelstaal.
De Italiaanse -i- in het leenwoord is vervangen door de -l-, onder invloed van Nederlands blank, Frans blanc.

EWN: blanco bn. 'oningevuld' (1676)
ANTEDATERING: in Blanco 'niet ingevuld' [1665; Van Aitzema 10, 460]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

blanco [oningevuld] {in blanco [niet ingevuld] 1711} < italiaans bianco of < middeleeuws latijn blanco, 6e nv. van blanc(h)us [wit, dus: in het wit, niet ingevuld] waarbij blanc(h)us uit het germ. stamt, vgl. blank1.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

blanco bnw. < ital. bianco (waarvoor zie: blank); zal wel als handelsterm overgenomen zijn.

C.B. van Haeringen (1936), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Supplement, Den Haag

† blanco bijw. bnw., nnl. Wsch. als handelsterm ontleend aan it. bianco, met bl- naar blank. Ook hd. blanko > zw. blanko.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

blanco (Latijn blanco)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

blanco ‘oningevuld’ -> Indonesisch blangko ‘oningevuld; zich onthouden van stemming; in te vullen formulier’; Javaans blangko ‘voorgevouwen,voorgedrukt formulier; vergunningbewijs’; Menadonees blangko ‘oningevuld papiertje; schoensmeer’; Sasaks bĕlangko ‘slachtbriefje’; Soendanees balangko ‘beschrijvingsbiljet, aanslagbiljet’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

blanco oningevuld 1676 [De Bruijn 1995] <Italiaans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut