Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

biomonitoring - (methode om de kwaliteit van water te testen)

Dateringen of neologismen

M. De Coster (1999), Woordenboek van Neologismen: 25 jaar taalaanwinsten, Amsterdam

biomonitoring (← Am-Eng.), methode om de kwaliteit van water te testen door gebruik te maken van levende organismen.

Biomonitoring is een methode die de laatste tijd snel populair is geworden om binnen een ecosysteem de vinger aan de pols te houden. Zo kan men bijvoorbeeld inzicht krijgen in de luchtverontreiniging door het tellen van proefvlakjes met korstmossen, want die zijn uiterst gevoelig voor luchtvervuiling. (NRC Handelsblad, 02/10/90)
meer algemeen: het verrichten van een genenonderzoek bij kandidaat-werknemers om na te gaan of ze geschikt zijn voor een bepaald werk.
Ik maak trouwens van de gelegenheid gebruik om u op een ander bevreemdend verschijnsel te wijzen. Het heeft vooralsnog maar een Engelse benaming en het wordt voor zover mij bekend totnogtoe enkel in de Verenigde Staten toegepast: BIOMONITORING.
Naar verluidt laten steeds meer Amerikaanse bedrijven kandidaat-managers een zgn. genenonderzoek ondergaan waaruit kan opgemaakt worden of iemand erfelijk voorbestemd is voor welomschreven aandoeningen. De wetenschap is vandaag inderdaad bij machte het verloop van onze gezondheid minstens tien jaar vooruit uit te tekenen aan de hand van de samenstelling en de verandering van de menselijke genenstruktuur. Beangstigend, nietwaar? (Standaard Magazine, 1/89)
Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut