Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

biografie - (levensbeschrijving)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

biografie zn. ‘levensbeschrijving’
Nnl. biografie ‘levensbeschrijving’ [ca. 1820; WNT Aanv.].
Ontleend, wrsch. aan Frans biographie ‘id.’ [1721; Rey], een geleerde ontlening aan Laatgrieks biographíā ‘id.’, gevormd uit het element bio- ‘leven-’ (zie → bio-) en een afleiding van het werkwoord gráphein ‘schrijven’ (zie → -grafie).

EWN: biografie zn. 'levensbeschrijving' (ca. 1820)
ANTEDATERING: de "Biographie" of "Leevensbeschryving" van groote en goede Mannen [1762; Watts, 368]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

biografie [levensbeschrijving] {1824} < laat-grieks biographia, van bios [leven] (vgl. bio-) + -graphia (vgl. -grafie).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2007), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Supplement, Stellenbosch

biografie s.nw.
Lewensbeskrywing.
Uit Ndl. biografie (1824).
Ndl. biografie uit Grieks biographia, gevorm van bios 'lewe' en -graphia 'skrywing', met lg. van graphein 'skryf'.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

biografie levensbeschrijving 1820 [Aanv WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut