Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

bilk - (veeweide met sloot eromheen)

Etymologische (standaard)werken

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

bilk m., Vla. bilk, bulk, Mnl. beelc, bulc: oorspr. onbek.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2005), Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de Oost- en Zeeuws-Vlaamse woorden, Amsterdam

bulk (G), zn. m.: omheinde weide. Wvl. bilk. Mnl. bilc, bulc 'weiland'. 1563 bilk of weede daer beesten weeden, Gent (LC). Van Mnl. beluken 'sluiten, omsluiten' < *bi-lûkan, waaruit ook beluik, beloken, bijloke. Vgl. familienaam Van den Bulcke, Van den Bilcke. De vorm bulk door klinkerronding o.i.v. de bilabiale b. - Bibl.: M. Devos, Spreidings- en betekenisgeschiedenis van blok, een woord met dubbele oorsprong, in Devos 1991, 405-469.

F. Debrabandere (2002), West-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de West-Vlaamse woorden, Amsterdam

bilk, zn. m.: omheinde weide. Mnl. bilc, beelc, bulc, buelc ‘weiland’. Van Mnl. beluken ‘sluiten, omsluiten’ < *bilukan, waaruit ook beluik, beloken, bijloke. Vgl. familienaam Van den Bilcke, van den Bulcke. De var. bulk is te verklaren door ronding o.i.v. de bilabiale b. - Lit: M. Devos, Spreidings- en betekenisgeschiedenis van blok, een woord met dubbele oorsprong, in Devos 1991,405-469.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut