Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

bevrijdingstheologie - (christelijke leer, waarin het bestrijden van sociaal onrecht onderdeel is van het geloof)

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

bevrijdingstheologie (vert. van Spaans teología de la liberación)
Dateringen of neologismen

M. De Coster (1999), Woordenboek van Neologismen: 25 jaar taalaanwinsten, Amsterdam

bevrijdingstheologie (← Eng. liberation theology), christelijke leer, in de jaren zeventig ontstaan in Latijns-Amerika, volgens welke het bestrijden van sociaal onrecht (in de derde wereld) volwaardig deel uitmaakt van het geloof. De Latijns-Amerikaanse Kerk moest vooral een Kerk voor de armen zijn. Volgens deze doctrine zou God in de geschiedenis optreden om de mens te bevrijden van sociale en politieke onderdrukking. Kreeg bij ons vooral begin jaren tachtig bekendheid. Een belangrijke vertegenwoordiger was de Salvadoraanse aartsbisschop Oscar Romero, die in 1980 werd vermoord. De bevrijdingstheologie werd door de officiële kerkelijke instanties steeds bekritiseerd vanwege de gevreesde marxistische tendensen.

Ik ben diepgelovig, maar wat er nu gebeurt met bewegingen als de bevrijdingstheologie, vervreemdt mij steeds meer van de Kerk als instelling. (Lezersbrief in Panorama, 16/04/85)
Onder leiding van door de bevrijdingstheologie geïnspireerde Ruiz, verdedigt de kerk de indiaanse identiteit en legt ze de nadruk op het gemeenschapsleven. (De Morgen, 27/12/97)
Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut