Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

beierd - (ongevormde elementen; chaos)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

baaierd zn. ‘ongevormde elementen; chaos’
Vnnl. bajert ‘chaos waaruit alles is voortgekomen’ [1625; WNT], bayert ‘warboel’ [1638; WNT].
Herkomst onzeker. Mogelijk een jongere betekenisontwikkeling van beyert ‘ziekenzaal, (gemeenschappelijke eetzaal in) passantenhuis’ [1550; MNHWS], bajert [1625; WNT], “dat dan de betekenis ‘warboel’ zou gekregen hebben” (Toll.), zoals ook in Fries beierboel ‘rommel, wanordelijke boel’. De Vroegnieuwnederlandse vormen beyert en aanverwante worden in verband gebracht met Middelfrans bayart ‘herberg’ [15e eeuw] en met het Franse werkwoord bayer ‘geopend zijn’, zie → baai 1.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

beierd m., alleen in ’t Nndl., wellicht hetzelfde als baaierd 2 (z.d.w.).

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut