Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

beer - (waterkering; stormram)

Etymologische (standaard)werken

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

beer 3 znw. m. ‘waterkering, stutpilaar’ is eerst nnl. ontstaan en wel door een overdrachtelijke bet. van beer 1; te vergelijken is fri. baerch, dat ook zowel ‘varken’ als ‘waterkering’ betekent.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

beer III (waterkeering), eerst nnl. = beer I met overdrachtelijke bet., evenzoo ook nhd. bär m. Vgl. fri. baerch “varken, waterkeering”, formeel = ndl. barg. Andere, deels verouderde en dial. overdracht. bett. van beer I zijn nog: “waterloozing van de eene sloot in de andere door een hollen wilgenboom (Meierei), stut-pilaar, een soort schaaf, een soort ploeg (wvla.), stormram (mnl., oudnnl.), heiblok (ook nhd. bär)”. Beer “rekening, schuldeischer” = beer II.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

beer 4 m. (waterkeering), is hetzelfde w. als beer 2., om gelijkheid in vorm: “gelijk den rugghe van een swijn”, zegt Simon Stevin; vergel. Fr. chemin en dos d’âne. Hetzelfde ook is beer = stormram.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

2beer s.nw.
Uitbousel wat dien as stut aan die buitekant van bv. 'n muur of damwal.
Uit Ndl. beer, so genoem omdat gemesselde waterkerings aan die rûe van beervarke herinner.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal