Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

bebop - (soort jazzmuziek)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

bebop zn. ‘soort jazzmuziek’
Nnl. bebop [1961; Stearns].
Ontleend aan Amerikaans-Engels bebop, met variant rebop en de verkorte vorm bop. Het is een klanknabootsing van de typerende voortdurende ritmewisselingen van de nieuwe jazz-stijl.
De klanken die ritmewisselingen in de jazz begeleiden duiken op in opnamen vanaf de late jaren 1920, bijv. Bop-do-de-de-do-do - Bebop one, bebop two, bebop three ... [1928; OED]; een zeer bekend voorbeeld is Lionel Hamptons ‘Hey-Ba-Ba-Re-Bop’ uit 1945. De nieuwe jazz-stijl die bebop gaat heten, begint op te komen vanaf 1942 en beleeft een hoogtepunt in 1946, met Charlie Parker als een van de exponenten. Volgens Feather (geciteerd in OED) ontwikkelen de musici zelf op basis van de in de muziek gebruikte klanken de namen be-bop en re-bop voor hun muziek; bebop en de verkorting bop blijven uiteindelijk bestaan. Op basis van Lionel Hamptons titel is ook wel gedacht aan een verbastering van Spaans arriba, riba ‘op, omhoog’; voor de term bebop lijkt dat niet waarschijnlijk.
Lit.: L.G. Feather (1955) The encyclopedia of jazz, New York; M. Stearns (1961) Jazz. Verleden, heden en toekomst (= Prisma 531) Utrecht

EWN: bebop zn. 'soort jazzmuziek' (1961)
ANTEDATERING: de apostels van de be-bop [1948; Leidsch dagblad (Ld) 8/3]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

bebop [bep. stijl van jazz en dans] {na 1950} < engels bebop, klanknabootsing van het geluid van de trombone.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

bebop (Engels bebop)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

bebop bepaalde stijl van jazz en dans 1954 [Aanv WNT] <Engels

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut