Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

basterdklaver - (plant met drie bladeren)

Thematische woordenboeken

W. Deconinck (2019), Plantennamen nader toegelicht, Kortrijk.

klaver
Rode klaver | Trifolium pratense L.
Witte klaver | Trifolium repens L.
Kleine klaver | Trifolium dubium Sibth
Basterdklaver | Trifolium hybridum L.
Hazenpootje | Trifolium arvense L.
Aardbeiklaver | Trifolium fragiferum L.
Hopklaver | Medicago lupulina L.
Luzerne | Medicago sativa L.
Gevlekte rupsklaver | Medicago arabica (L.) Huds.

De verklaring van de naam Klaver is onduidelijk. Volgens een bepaalde opvatting zouden de Middelnederlandse namen Klever en Clavere afgeleid zijn van het Oudgermaanse Cloefre, dat wil zeggen splitsen of klieven en dat zou dan slaan op de in drieën gespleten bladschijf. Maar er worden ook nog andere onduidelijke verklaringen gegeven.

Rode en Witte klaver dragen respectievelijk rode en witte bloemen. Kleine klaver is de kleinste Klaver-soort. Vroeger dacht men dat Basterdklaver een bastaard zou zijn van Rode klaver (Trifolium pratense L.) en Witte klaver (Trifolium repens L.), later bleek dat niet juist te zijn, maar de naam is gebleven. De bloemen van Hazenpootje vormen samen fluweelachtig behaarde, eironde tot langwerpige aarachtige bloemgestellen die met enige verbeelding doen denken aan een zacht hazenpootje, vandaar de naam. Bij Aardbeiklaver staan de bloemen in bijna bolronde bloemhoofdjes die de indruk van een aardbei geven, wat tot de naam van de plant leidde.

Hopklaver kreeg die naam omdat de kleine bloemhoofdjes met de goudgele bloemen lijken op hopbellen. Een andere naamverklaring is dat de plant de geur heeft van de Hop.

Luzerne wordt wereldwijd verbouwd als veevoer en raakte verwilderd. De naam werd ontleend aan het Franse luzerne uit 1600 en het Oudfranse woord luiserne uit 1581, dat dan zelf weer afstamt van het Provençaals luzerno, wat dan verwijst naar lucerna, het Latijnse woord voor lamp en naar het Franse woord voor luire of blinken en dan zouden daarmee de helglanzende, blinkende zaden van de plant bedoeld zijn.

Rupsklaver verwijst naar de peul die enkele dicht opeen liggende, platte windingen bezit, enigszins te vergelijken met op elkaar liggende rupsen. De blaadjes van het drietallige blad dragen meestal in het midden een zwarte vlek, vandaar Gevlekte rupsklaver

F. Kok (2007), Waarom brandnetel?, Nieuwegein

Klaver (basterd), Trifolium hybridum
Trifolium: de plant heeft drie bladeren.
Hybridum: de plant is een bastaard, een kruising tussen twee andere soorten. Dit is echter niet het geval bij deze plant.
Basterdklaver: hoewel de naam doet vermoeden is het geen bastaard van andere Klaversoorten.

Hosted by Meertens Instituut