Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

barrière - (versperring)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

barrière zn. ‘versperring’
Vnnl. barrieren (mv.) ‘schutsmuren’ [1566; WNT wazoen], barriëre “scheyboom” (= slagboom) [1650; Claes 1994a]; nnl. barrière ‘versperring’ [1715; WNT], i.h.b. als aanduiding voor de reeks vestingen in Zuid-Nederland die bij het traktaat van 1715 door de troepen van de Republiek werden bezet.
Ontleend aan Frans barrière, ouder barrere ‘versperring, versterkte stadspoort’ [14e eeuw; Rey], een collectiefvorming bij barre ‘stang’, zie → baar 3.

EWN: barrière zn. 'versperring' (1566)
ANTEDATERING: barrieren 'schutsmuren' [1550; Boutillier, fol.2v]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

barrière [versperring] {barriëre 1650} < frans barrière < middeleeuws latijn barra [barrière, tolboom], van gallische oorsprong → baar2.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

barrier v., uit Fr. barrière, afgel. van barrer, denom. van barre = baar 2(z.d.w.).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

breer (zn.) hek, poortje; < Frans barrière.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

barrière versperring 1650 [Claes] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut