Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

barcarolle - (gondellied]

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

bark 1 zn. ‘driemaster’
Mnl. bargh ‘bootje’ [1260; MNHWS], dat grote scip, dat grote barke ‘het grote schip, de grote boot’ [1315-35; MNW-R]; vnnl. barcke [1567; Nomenclator].
Ontleend aan Oudfrans barque ‘id.’ [11e eeuw] < Portugees barca < Vroeglatijn barca [200 voor Chr.] < Grieks bãris < Koptisch bāri ‘bootje op de Nijl’.
Naast de vorm barke bestonden de woorden mnl. baerdse [1308; MNW], vnnl. baerdze [1518; WNT] en barge met als betekenis ‘oorlogsschip dat met riemen geroeid werd en veel zeil voerde’. Dit woord komt uit Oudfrans barga [9e eeuw], dat dezelfde etymologie heeft als barque. Barge had (vooral in België) nog een tijd de betekenis ‘trekschuit’ [1702; WNT], maar het is in onbruik geraakt [1898; WNT]. Zie ook, met achtervoegsel, → barkas.
barcarolle zn. ‘gondellied’. Nnl. barcaróle “een liedje der venetiaansche gondeliers; ook barquerolle” [1847; Kramers]. Ontleend aan Frans barcarolle [1767] < Italiaans (Venetiaans) barcarola [1766] bij Italiaans barca ‘boot’ < Vroeglatijn barca.

EWN: ♦ barcarolle zn. 'gondellied' (1847)
ANTEDATERING: "Barcarole", zeeker Zangstukjen aldus in Italiën geheeten [1792; Cazotte, 69]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

barcarolle [gondellied] {1824} < frans barcarolle < venetiaans dial. barcarola, van barcarolo [gondelier] (italiaans barcaiuolo) < middeleeuws latijn barcherolus [schipper], van barca (vgl. bark2).

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal