Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

autodidact - (iemand die zijn kennis door zelfstudie heeft verkregen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

autodidact zn. ‘iemand die zijn kennis door zelfstudie heeft verkregen’
Nnl. autodidaktos “een zelfgeleerde ... zonder het onderrigt eens meesters” [1824; Weiland], autodidakt [1850; WNT Supp.].
Ontleend aan Duits Autodidakt ‘id.’ [1750-1800; Pfeifer], ouder Autodidactos [16e eeuw; Pfeifer], ontleend aan Grieks autodídaktos ‘id.’, gevormd uit autós ‘zelf’ (zie → auto-) en didaktós ‘onderwezen, geleerd’, een afleiding van het werkwoord didáskein ‘onderwijzen’, zie → didactisch.

EWN: autodidact zn. 'iemand die zijn kennis door zelfstudie heeft verkregen' (1824)
ANTEDATERING: AUTODIDACTUS ... iemand, die uit eigen vernuft of vinding ... iets heeft geleert of uitgevonden [1778; Chomel]
Later: Autodidacten zyn zy [1810; Alg.KLB 2, 21] (EWN: 1850)
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

autodidact [iem. die kennis heeft door eigen studie] {1850} < latijn autodidactus < grieks autodidaktos [door zichzelf onderwezen], van autos [zelf] + didaktos, verl. deelw. van didaskein [leren, onderwijzen], verwant met latijn discere [idem] (vgl. discipel).

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

autodidact ‘iemand die kennis heeft door zelfstudie’ -> Indonesisch autodidak, otodidak ‘iemand die kennis heeft door zelfstudie’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

autodidact iem. die kennis heeft door eigen studie 1850 [WNT] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut