Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

aura - (uitstraling)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

aura zn. ‘uitstraling’
Nnl. aura “het verpersoonlijkte lenteluchtje; ook een ten hoogste fijne en vlugge geest” [1832; Weiland], ‘fijn-stoffelijk of vluchtig omhulsel’ [1867; WNT Supp.].
Ontleend aan Latijn aura ‘luchtbeweging en atmosfeer, luchtomhulsel’ < Grieks aúrā ‘luchtstroom’.
De Nederlandse betekenis ontwikkelde zich verder via ‘slechts voor (paranormaal) begaafde personen zichtbaar omhulsel dat, volgens bepaalde opvattingen, elk individu omgeeft’ [1874; WNT Supp.] tot ‘sfeer of uitstraling die van een bijzonder persoon uitgaat’ [1953; WNT Supp.].

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

aura [uitstraling van een persoon] {1832} < latijn aura [luchtstroom, adem(tocht), lucht; uitwaseming, geur, glans] < grieks aura [luchtstroom, geur], verwant met aèr [lucht].

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

aura (Latijn aura)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

aura ‘fijn-stoffelijk omhulsel; uitstraling van een persoon’ -> Indonesisch aura ‘uitstraling van een persoon; kring om de maan’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

aura uitstraling van een persoon 1832 [WEI] <Latijn

M. De Coster (1999), Woordenboek van Neologismen: 25 jaar taalaanwinsten, Amsterdam

aura (← Lat. ‘lucht, wind’), figuurlijk gebruikt in de betekenis ‘uitstraling; sterke indruk’. Voorbeeld: een aura van gezag.

Sportbeoefening wordt in toenemende mate omringd met een aura van zelfverwerkelijking... (Elsevier, 31/05/97)
Als artiest heb je al een dubieuze aura — wat dat betreft kijk ik dubbel uit. (HP/De Tijd, 18/07/97)
Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal