Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

attitude - (innerlijke houding)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

attitude zn. ‘innerlijke houding’
Vnnl. ‘(lichaams)houding’ in: actien en actituden van strydende Soldaten [1604; WNT Supp.], hier in etymologische spelling; nnl. attitude ‘innerlijke houding, instelling tegenover iets’ [1922; WNT Supp.].
Ontleend via Frans attitude ‘lichaamshouding’ [1637; Rey], maar gezien de oudste vindplaats (1604) eerst nog rechtstreeks, aan Italiaans attitudine ‘id.’ [voor 1519; TLF], dat is ontwikkeld uit vulgair Latijn actitudo (genitief actitudinis), naar het model van aptitudo (‘bekwaamheid’, bij Latijn aptus ‘geschikt’) afgeleid van Latijn actitāre ‘dikwijls behandelen of voordragen’, een frequentatief van agere, zie → ageren.
Oorspr. was attitude een term uit schilderkunst: ‘plaatsing van een figuur in een beeld of schilderij’; de vindplaats uit 1604 is uit het Schilder-Boeck van Karel van Mander. De toepassing van het woord op levende personen berust op dezelfde ontwikkeling in het Frans, maar is in het hedendaagse Nederlands verouderd. De overdrachtelijke betekenis ‘morele houding tegenover iets’ is ook overgenomen uit het Frans [ca. 1821; TLF].

EWN: attitude zn. 'innerlijke houding'; de betekenis 'innerlijke houding' (1922)
ANTEDATERING: attitude of: geesteshouding [1908; Gids 4, 493]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

attitude [houding] {1735 in de betekenis ‘lichaamshouding’} < frans attitude < italiaans attitudine [idem] < middeleeuws latijn aptitudinem, 4e nv. van aptitudo [geschiktheid], van aptus [passend, geschikt].

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

attitude houding 1735 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal