Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

attachment - (bijlage bij een e-mailbericht)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

attachment zn. ‘bijlage bij een e-mailbericht’
Nnl. attachment ‘toevoeging bij e-mail-bericht’ [1998; Sijs 2001].
Ontleend aan Engels attachment, oorspr. ‘bevestiging’ [15e eeuw] en later ook ‘toevoeging’ [1797], dat teruggaat op Frans attachement ‘bevestiging’, ouder atachemens [1231; Rey], een afleiding bij het werkwoord attacher ‘vastmaken, bevestigen’, zie → attaché.

EWN: attachment zn. 'bijlage bij een e-mailbericht' (1998)
ANTEDATERING: attachment 'bijvoegsel bij e-mail' [1995; Volkskrant 6/11]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

attachment (Engels attachment)
Dateringen of neologismen

Nicoline van der Sijs (2015-heden), Jaarwoordenzoeker ‘Een woord uit elk jaar 1800-heden’, zie ook bij Onze Taal

internet [wereldwijd computernetwerk] (1991). In 1991 komt het woord internet voor het eerst in het Nederlands voor. De komst van het internet levert in de jaren die volgen een groot aantal Engelse leenwoorden op, zoals bookmark, browser, cookie, cyberspace, homepage, hyperlink, webcam, weblog en website. In hetzelfde jaar wordt voor het eerst het woord e-mail in het Nederlands aangetroffen: dit digitale, elektronische postverkeer wordt vooral na 1995 op grote schaal gebruikt, en leidt tot nieuwe woorden als attachment, junkmail, provider en spam.

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

attachment bestand dat met een e-mail wordt meegezonden 1998 [NRC-H 17/11/98] <Engels

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut