Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

assessor - (bijzitter, helper)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

assessor [bijzitter, helper] {1567} < latijn assessor, van assidēre [zitten bij], van ad [bij] + sedēre (verl. deelw. sessum) [zitten].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2010), Brabants etymologisch woordenboek: de herkomst van de woordenschat van Antwerpen, Brussel, Noord-Brabant en Vlaams-Brabant, Zwolle

azoor, azeur, zn.: gemeenteraadslid. Door haplologie uit Vnnl. assesseur, assessor ‘bijzitter (in het gerecht)’, vandaar ‘wethouder’.

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

assessor: “bykomende lid v. ’n liggaam” (gew. sonder stem, en dan ook vroeër in Ndl. bek. as bijzitter, lett. vert. v. assessor); “raadgewende lid v. ’n hof” (regter met –); “lid v. kerklike Moderatuur wat vir Moderator by sy afwesigheid ageer”; hou verb. m. Lat. assessor (m. as- uit ad-, “by”, en sessor uit sessus, verl. dw. v. sedēre, “sit”, eint. “bygesetene” – “bysitter”).

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

assessor (Latijn assessor)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

assessor ‘bijzitter, helper’ -> Soendanees asisor ‘bijzitter in een rechtscollege’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

assessor bijzitter, helper 1567 [WNT] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut