Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

articuleren - (duidelijk uitspreken)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

articuleren ww. ‘duidelijk uitspreken’
Eén geïsoleerde vindplaats in mnl. in dat ... die drie principael linien wel gearticuleert siin ‘dat de drie hoofdlijnen goed duidelijk zijn’ (over handlijnen, hier dus ‘uitgesproken’ in de overdrachtelijke betekenis) [1351; MNW-P]. Daarna pas vnnl. articuleren ‘in artikelen verdelen, punt voor punt uiteenzetten’ [articuleert 1503; Boutillier], ‘spraakklanken vormen, produceren’ [ghearticuleert 1568; WNT Supp.]; nnl. ‘duidelijk uitspreken’ [1824; Weiland].
Ontleend aan Latijn articulāre ‘in leden verdelen; duidelijk uitspreken’, een afleiding van articulus ‘lid, gewricht, geleding (van planten of bomen), onderdeel’, zie → artikel.
articulatie zn. ‘duidelijke uitspraak’. In dezelfde context als boven één geïsoleerde vindplaats mnl. goede articulatie [1351; MNW-P]; daarna vnnl. articulatie “beleeding” [1658; Meijer], ‘duidelijkheid in uitspraak’ [1824; Weiland]. Ontleend aan middeleeuws Latijn articulatio ‘id.’, afleiding van Latijn articulāre.

EWN: ♦ articulatie zn. 'duidelijke uitspraak'; de betekenis 'duidelijke uitspraak' (1824)
ANTEDATERING: dezelfde "articulatie" 'dezelfde uitspraak' [1749; Pluche, 13]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

articuleren [duidelijk uitspreken] {1568} < frans articuler < latijn articulare [verdelen, duidelijk uitspreken], van articulus [gewricht, geleding, onderdeel], verkleiningsvorm van artus [gewricht, lid].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2010), Brabants etymologisch woordenboek: de herkomst van de woordenschat van Antwerpen, Brussel, Noord-Brabant en Vlaams-Brabant, Zwolle

tijkeleren, ww.: goed nadenken, op iets zinnen. Wellicht uit Fr. articuler. Articuleren betekent in juridische taal ‘punt voor punt formuleren’.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

articuleren (Latijn articulare)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

articuleren duidelijk uitspreken 1568 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal